Penser Access: Diamyd - En positiv överraskning

Report this content

Nettoomsättningen sjönk till 0,3 mkr (0,4), vilket var i linje med vår förväntan. Försäljning av GAD-protein är volatil mellan kvartalen. Under kvartalet har Diamyd och det amerikanska läkemedelsbolaget Protein Sciences Corporation (PSC) ingått ett avtal som ändrar affärsförhållandet genom att PSC fortsatt kommer att stödja Diamyd i dess utveckling av ett diabetesvaccin men inte längre kommer att vara dess kontraktstillverkare. Detta betyder att Diamyd nu kan flytta tillverkningsprocessen av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i diabetesvaccinet Diamyd, till en ny tillverkare för framtida förväntad kommersiell tillverkning. Det ändrade affärsförhållandet resulterade i en engångsintäkt till Diamyd på USD 5m.

Efter rapporten bibehåller vi vårt kostnadsestimat för 2019/20e samtidigt som vi ökar vårt EBIT-estimat till 12mkr från -34mkr, drivet av engångsintäkten. Vi bibehåller vårt motiverade värde om 1604 mkr för bolaget vilket motsvarar ca 23 kr per aktie. Detta bygger på en summering av förväntade kassaflöden från bolagets olika utvecklingsprojekt diskonterade med en WACC på 12%. Resultaten från de pågående kliniska studierna kan dock ändra dessa antaganden snabbt. Som en följd av den svaga aktiekursutvecklingen ser vi därför en hög potential i aktien till fortsatt hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/dmyd_20200326.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera