Penser Access: Diamyd – Finansiering säkrad

Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 8,8 (11,5), vilket var ca SEKm 3 lägre än vårt estimat. Avvikelsen ligger i lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Därmed skruvar vi ned vår förväntade kostnadsbild med ca 6% för 2018/19e. Under kvartalet presenterade bolaget delresultat ifrån den kliniska DIAGNODE-1 studien. Delresultatet visade att 92% av patienterna befinner sig i partiell remission (lågt behov av externt tillfört insulin och nära normalt långtidsblodsocker). Detta tillsammans med att den finansiella risken i bolaget har sjunkit leder till att vi höjer vår motiverat börsvärde till SEKm 1259 (1023) vilket motsvarar SEK/aktie 18,2. Drivet av resultaten av de pågående kliniska studierna kan dessa antaganden ändras snabbt. Därmed ser vi hög potential till hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/dmyd_20190124.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera