Penser Access: Diamyd Medical - DIAGNODE-2 inne på upploppet

Nettoomsättningen sjönk till 0,1 mkr (0,3), vilket var i linje med vår förväntan. Rörelsekostnaderna sjönk dock med 1,5 mkr y/y, vilket var ca 1 mkr under vår förväntan. Avvikelsen var primärt driven av lägre F&U kostnader.

Efter rapporten höjer vi vår EPS prognos för 2019/20 med 5,4% drivet av den lägre kostnadsutvecklingen. För 2020/21 blir höjningen enbart 1,2% drivet av högre kostnader relaterat tillverkningsanläggningen i Umeå. Trigger för bolaget är fortsatt det preliminära resultatet från DIAGNODE-2 studien som planeras att presenteras under Q3'20. Vi ser en hög potential och en hög risk för aktien.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/dmyd_20200625.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera