Penser Access: Diamyd Medical - DIAGNODE-2 inne på upploppet

Nettoomsättningen sjönk till 0,1 mkr (0,3), vilket var i linje med vår förväntan. Rörelsekostnaderna sjönk dock med 1,5 mkr y/y, vilket var ca 1 mkr under vår förväntan. Avvikelsen var primärt driven av lägre F&U kostnader.

Efter rapporten höjer vi vår EPS prognos för 2019/20 med 5,4% drivet av den lägre kostnadsutvecklingen. För 2020/21 blir höjningen enbart 1,2% drivet av högre kostnader relaterat tillverkningsanläggningen i Umeå. Trigger för bolaget är fortsatt det preliminära resultatet från DIAGNODE-2 studien som planeras att presenteras under Q3'20. Vi ser en hög potential och en hög risk för aktien.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/dmyd_20200625.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera