Penser Access: Diamyd Medical - Strategin ligger fast

Report this content

Diamyds Q1 2020/21-rapport innehöll få överraskningar. Som tidigare känt har bolagets försäljning av Companion Medical inbringat USD 13,8m + USD 3,2m (3,2m USD bokförs nästa kvartal). Kostnadsnivån var i linje med vår förväntan, det som avvek något var en högre personalkostnad drivet av nyrekrytering. Periodens resultat uppgick till 105 mkr (-6,8 mkr). Bolagets kassa uppgår till ca 172 mkr.

Efter försäljningen av Companion Medical höjer vi vår EPS för 2020/21 till 1,37 kr från -0,59 kr. Vi räknar fortsatt med att en fas III-studie kommer kosta ca 250 mkr. Vidare har bolaget försvarat sin ägarandel i emissionen i NextCell Pharma, vilket uppgår till ca 20 mkr. Vi bibehåller vårt motiverade värde om 85-95 kr per aktie till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: Strategin ligger fast (penser.se)

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera