Penser Access: Diamyd Medical - Stor potential trots negativ studie

Report this content

Nettoomsättningen steg till 0,3 mkr (0,1), vilket var över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en högre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (jun-aug) uppgick till 10 mkr (11,8), vilket var ca 1 mkr lägre än vårt estimat på grund av lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Efter rapporten drar vi ned vårt kostnadsestimat för 2019/20e samt 2020/21e med 4 mkr respektive 3 mkr drivet av lägre projektkostnad för DIAGNODE-2 än vad vi tidigare räknat med. Vi justerar ned chansen att nå marknaden för Remygen till 4% från 11%, drivet av den negativa studien. Detta leder till att vi justerar ned vårt motiverade värde till 1195 mkr (1259) vilket motsvarar 17,3 kr per aktie. Därmed ser vi fortsatt hög potential till hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/dmyd_20191003.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera