Chesapeake Oncology Hematology Associates erbjuder skalpkylning med DigniCap®

Dignitana AB, världsledande inom medicinsk skalpkylning, erhöll i december förra året ett så kallat de novo 510(k)-godkännande av U.S. Food and Drug Administration (FDA) och får sedan dess marknadsföra och sälja skalpkylningssystemet DigniCap® på den amerikanska marknaden. Bolaget tillkännager idag att de tecknat avtal med Chesapeake Oncology Hematology Associates, Maryland. Detta avtal innebär den totalt sett fjärde ordern i USA.

Chesapeake Oncology Hematology Associates (COHA) är en privat aktör som erbjuder cancervård på fyra kliniker i Baltimoreområdet. Kliniken i Glen Burnie, på Baltimore Washington Medical Center campus, blir först ut med att erbjuda skalpkylning med DigniCap® i delstaten Maryland. Tidigare har patienterna på COHA erhållit skalpkylning med manuella kylmössor, men nu har kliniken valt att gå över till att erbjuda sina patienter automatiserad skalpkylning med DigniCap®.

VD Jan Richardsson Dignitana AB kommenterar:

”Vi är glada över att skriva avtal med COHA. Att kliniker med tidigare erfarenhet av de manuella kylmössorna nu övergår till ett automatiserat system som kräver mindre handpåläggning och erbjuder en högre patientkomfort ser vi som mycket positivt. Vi förväntar oss att fler kliniker följer i COHAs fotspår och gör samma prioritering.”

Dr. Young J Lee COHA kommenterar:

"We are very excited to be the first oncology practice in the area to provide scalp cooling with the DigniCap® scalp cooling system to breast cancer patients. Losing hair during chemotherapy is a devastating experience and no woman should have to go through such physical and emotional trauma in this day and age. We have used different types of scalp cooling caps in the past which were very cumbersome and labor intensive.

The DigniCap® scalp cooling system made the process so much easier and is truly a breakthrough technology that will forever change the lives of breast cancer patients. Cancer will no longer take your hair and your identity away. You are in control. No more stigma!”

För mer info:

Jan Richardsson
VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92
E-post: jan.richardsson@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor. För mer information gå in på: www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel patientkomfort.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada över att skriva avtal med COHA. Att kliniker med tidigare erfarenhet av de manuella kylmössorna nu övergår till ett automatiserat system som kräver mindre handpåläggning och erbjuder en högre patientkomfort ser vi som mycket positivt. Vi förväntar oss att fler kliniker följer i COHAs fotspår och gör samma prioritering.
Jan Richardsson, VD Dignitana AB
We are very excited to be the first oncology practice in the area to provide scalp cooling with the DigniCap® scalp cooling system to breast cancer patients. Losing hair during chemotherapy is a devastating experience and no woman should have to go through such physical and emotional trauma in this day and age. We have used different types of scalp cooling caps in the past which were very cumbersome and labor intensive. The DigniCap® scalp cooling system made the process so much easier and is truly a breakthrough technology that will forever change the lives of breast cancer patients. Cancer will no longer take your hair and your identity away. You are in control. No more stigma!
Young J Lee, MD