DIGNITANA FORTSÄTTER ATT VÄXA I USA OCH LANSERAR INTEGRATIONSPROGRAM

Lund 3 oktober, 2017 – Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, kan i dag tillkännage fem nya avtal med cancerkliniker på den amerikanska marknaden.

De nya klinikerna som nu kommer att erbjuda DigniCap® är:

Med dessa tillägg finns DigniCap® Scalp Cooling System nu tillgängligt på 95 cancerkliniker i 21 stater, vilket hjälper tusentals patienter varje år att minimera håravfall orsakat av cellgifter.

För att säkerställa en lyckosam integration av DigniCap®-systemet har Dignitana lanserat ett integrationsprogram för att kunna ge omfattande och kontinuerlig utbildning och support till kliniska partners.

”Integrering av ny teknik till en medicinsk anläggning kräver planering, precision och klinisk förberedelse", säger Bill Cronin, VD, Dignitana Inc. ”Vi har utvecklat det här integrationsprogrammet för att ge omfattande och kontinuerlig utbildning och stöd till våra kliniska partners så att de enkelt och effektivt kan integrera den här medicinska proceduren i sina dagliga rutiner.”

Programmet startades under sommaren och baserar sig på erfarenheter och återkoppling under Dignitanas första år på den amerikanska marknaden. Det används vid installationsfasen för alla sjukhus och kliniker som nu tar in DigniCap.

”Integrationsprogrammet har blivit väl mottaget och ligger i linje med vårt mål att arbeta direkt med kliniker för att ge bästa möjliga behandlingsresultat. Såväl patienter som kliniker och vår organisation kommer att kunna dra nytta av dessa insatser på lång sikt”, avslutar Cronin.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017 kl 08:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar