DIGNITANA FÖRTYDLIGAR BOLAGETS STÄLLNING

Lund 10 oktober, 2017 Dignitana AB (publ) meddelar idag utökade fakta om bolagets finansiella och

marknadsmässiga situation för att ge tydlig information till marknaden.

Den 29 september 2017 meddelade Dignitana om förändringar i produktionen hos underleverantörer vilket ger en omsättningsminskning på cirka 4 miljoner SEK under andra halvåret 2017. Det avser framförallt senarelagda leveranser och fakturering till distributörer utanför USA.

Dignitanas målsättning för 2017 är att ha cirka 130 installerade system på den amerikanska marknaden vid årets slut. Det är mindre än tidigare uttalade 200 system. Anledningen till detta är flera:

-        Det finns alltid en tröghet med ny medicinteknologi i en introduktionsfas. Marknadsintroduktionen har tagit längre tid än beräknat.

-        Vissa system har haft kvalitetsbrister vilket också föranlett en fördröjning i utsättningen av maskiner. Sedan VD Johan Ericsson och en Quality Manager tillsattes   under 2016 har de arbetat med bolagets underleverantör för att identifiera och kraftigt reducera produktionsrelaterade kvalitetsproblem.

-        Kunder har numera fler leverantörer att välja på. De flesta kliniker vill ta in offerter från olika leverantörer för att sedan kunna utvärdera dem under en längre period.

-        Systemen tar tid att installera och kräver utbildning av personalen på klinikerna. Dignitana har därför infört ett nytt integrationsprogram för att göra processen så smidig och effektiv som möjligt. Det har fordrat en större organisation vilket gett ökade kostnader.

Trots fördröjningar av installerade system har både omsättning och antalet behandlingar ökat månad för månad och fortsätter att göra så.

Den 3 oktober 2017 meddelade Dignitana att bolaget fortsätter växa i USA. DigniCap® Scalp Cooling System finns nu tillgängligt på 95 cancerkliniker i 21 stater. På grund av konfidentialitetsavtal upptas inte samtliga 95 kliniker på DigniCap’s hemsida.

Sedan DigniCap fick amerikanska FDAs godkännande 2015 har systemet uppdaterats och förbättrats flera gånger. Denna pågående produktutveckling görs för att förbättra patientens resultat och förbättra de kliniska processerna. Dignitana har åtagit sig att erbjuda den bästa produkten och skalpkylningsbehandlingen på marknaden. Därför utvecklar bolaget nästa generations system som beräknas kunna introduceras under 2018. Systemet baserar sig på en ny plattform och har nya funktioner och en lägre produktionskostnad. Det kommer också att vara mindre till storleken samt kunna fungera för användning av en patient i taget. Systemet kommer även vara lättare för kunderna att installera och handha.

Dignitana har tidigare kommunicerat att ett nollresultat beräknades kunna nås under första kvartalet 2018. I dag uppskattar bolaget att ett nollresultat först kan nås i slutet av 2018.

Den 29 augusti 2017 meddelade Dignitana att företaget erhöll ett lån från Union Business Leasing, Inc. för att finansiera befintliga system installerade på den amerikanska marknaden. Lånet gavs i form av en kreditfacilitet värderad upp till 2,5 miljoner USD. Hittills har Dignitana utnyttjat 1,5 miljoner USD. Fortsatt kreditutnyttjande är beroende av installerade system. Lånet avskrivs och återbetalas under ett rullande 30-månadersschema.

Dignitana diskuterar olika finansieringslösningar inom en närtid för att säkerställa den fortsatta verksamheten samt tillväxt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017 kl 19:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar