Dignitana ger ut teckningsoptioner

Report this content

Styrelsen i Dignitana AB (publ) har fattat beslut om tilldelning av teckningsoptioner till de anställda i moderbolaget som tecknat optioner i en riktad nyemission i enlighet med det beslut som fattades av årsstämman den 2 juni 2017.

Teckningstiden löpte ut den 18 augusti 2017 och totalt tecknades och tilldelades 100 000 teckningsoptioner, vilket var det totala antalet som omfattades av emissionsbeslutet. Priset per teckningsoption motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black & Scholes-formeln) utifrån marknadskurs och övriga rådande marknadsförhållanden och har fastställts till 1,24 kr per teckningsoption.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020 till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en kurs av 17,60 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med 100 000 kronor, motsvarande en ökning av antalet utestående aktier och röster i bolaget med mindre än 1 procent.

För mer information:
Johan Ericsson
VD, Dignitana AB (publ)
Telefon: +46 (0)46 – 16 30 92
E-post: johan.ericsson@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar