Dignitana ger ut teckningsoptioner

Styrelsen i Dignitana AB (publ) har fattat beslut om tilldelning av teckningsoptioner till de anställda i det amerikanska dotterbolaget som tecknat optioner i en riktad nyemission i enlighet med det beslut som fattades av extra bolagsstämma den 13 augusti 2015.

Teckningstiden löpte ut den 11 september 2015 och totalt tecknades och tilldelades 82 000 teckningsoptioner av de högst 168 000 teckningsoptioner som omfattades av emissionsbeslutet. Priset per teckningsoption motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black & Scholes-formeln) utifrån marknadskurs och övriga rådande marknadsförhållanden och har fastställts till 2,03 kr per teckningsoption.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 juni 2018 till och med den 30 juni 2018 till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en kurs av 29,40 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med 82 000 kronor motsvarande en ökning av antalet utestående aktier och röster i bolaget med mindre än 1 procent.

För mer info:

Jan Richardsson

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92

E-post: jan.richardsson@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system inom medicinsk kylning. Vår huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya produkter och användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor. För mer information gå in på: www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
DigniCap® skyddar cellerna, och därmed också håret, genom att reducera mängden cytostatika lokalt kring skalpen. DigniCap® är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel komfort.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar