DIGNITANA HAR SKRIVIT AVTAL MED 21 AMERIKANSKA SJUKHUS SEDAN FDA GODKÄNNANDET I DECEMBER 2015

Report this content

Ytterligare sex amerikanska sjukhus kommer att erbjuda skalpkylning med DigniCap®, och bolaget ser ett fortsatt starkt intresse

Dignitana AB, världsledande inom medicinsk skalpkylning, erhöll i december förra året ett så kallat de novo 510(k)-godkännande av U.S. Food and Drug Administration (FDA) och får sedan dess marknadsföra och sälja skalpkylningssystemet DigniCap® på den amerikanska marknaden. DigniCap® är det enda skalpkylningssystemet som är godkänt av FDA för behandling av kvinnor med bröstcancer på den amerikanska marknaden. Sedan godkännandet i december 2015 har förhandlingar pågått med större cancercenter och onkologigrupper över hela USA.

Dignitana tillkännager idag att bolaget tecknat avtal med totalt 21 sjukhus på den amerikanska marknaden, flera sjukhus har skrivit kontrakt om fler än ett skalpkylningssystem. Bolaget ser ett fortsatt starkt intresse för DigniCap och förfrågningar från både sjukhus och patienter fortsätter att strömma in.

I en nyligen publicerad artikel “Cold thermal injury from cold caps used for the prevention of chemotherapy-induced alopecia i tidskriften Breast Cancer Research and Treatment beskrivs frostskador som kan uppkomma vid felaktigt användning av manuella kylmössor. Dessa manuella kylmössor har varit det enda alternativet i USA innan godkännande av DigniCap®. Denna publikation kan komma att påskynda övergången från manuella kylmössor till FD -godkända skalpkylningssystem som DigniCap®, där både säkerhet och tolerabilitet har verifierats.

VD Jan Richardsson Dignitana AB kommenterar:
”De nya kontrakten omfattar ett flertal sjukhus i New York och Los Angeles området. Att Dignitana kan teckna avtal med flera sjukhus i samma region under en kort tidsperiod, visar på den konkurrensfördel för sjukhusen som införskaffandet av DigniCap® medför.”

För mer info:

Jan Richardsson
VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92
E-post: jan.richardsson@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För mer information gå in på: www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

De nya kontrakten omfattar ett flertal sjukhus i New York och Los Angeles området. Att Dignitana kan teckna avtal med flera sjukhus i samma region under en kort tidsperiod, visar på den konkurrensfördel för sjukhusen som införskaffandet av DigniCap® medför.
VD Jan Richardsson Dignitana AB kommenterar: