Kommuniké från extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ) (”Dignitana” eller ”Bolaget”) idag den 11 januari 2021 godkändes styrelsens beslut om riktad nyemission från den 22 december 2020.

Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Den 22 december 2020 beslutade styrelsen för Dignitana om en riktad emission om 10 000 000 aktier till vissa strategiska investerare. Teckningskursen för varje ny aktie i den riktade emissionen fastställdes till 7,50 kronor. Beslutet om emission av 4 494 085 av dessa aktier fattades under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande. Extra bolagsstämman den 11 januari 2021 godkände styrelsens beslut.

Genom kapitalanskaffningen tillförs Dignitana sammanlagt 75 miljoner kronor före emissionskostnader.

Denna information är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-11 16:00 CET.

För ytterligare information om Dignitana, vänligen kontakta:

William Cronin, VD
E-post: bill.cronin@dignitana.com

Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.comRedeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar