Beslut för byggstart av Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge

Report this content

Högskolan Dalarna och Diös har arbetat fram en slutgiltig utformning av den plats som blir högskolans nya adress, i Liljanhuset vid Liljeqvistska parken mitt i centrala Borlänge. Utvecklingen av fastigheten påbörjas under första kvartalet 2022 och beräknas vara klar för tillträde under senare delen av våren 2024.  

Sedan tidigare är kommunicerat att Diös och Högskolan Dalarna skrivit avtal om en flytt av högskolan till Diös fastighet Liljan i centrala Borlänge. Målet med att flytta Högskolan Dalarnas Campus Borlänge till centrum är att skapa ett attraktivt och ändamålsenligt campus med fokus på helt nya lärmiljöer och möjligheter till utvecklad verksamhet. Den framtida centrala placeringen ger också tillgång till ett brett utbud av kringliggande servicetjänster, närhet till ett utvecklat resecentrum och möjlighet till ett närmare samarbete med näringslivet. Den uppdaterade tidplanen betyder nu att byggstart sker i första kvartalet 2022.  

Vi har i samarbete med Högskolan Dalarna och NCC arbetat fram en riktigt bra produkt. Det är glädjande att vi nu snart kan sätt spaden i jorden och utveckla den plats som ska bli en modern och attraktiv lärmiljö för framtidens studenter. Det är också en viktig utveckling av Borlänge som stad där ökade flöden av människor i centrum ger kraft till både fler etableringar, tillväxt och ett stärkt utbud, säger Mikael Hedh, affärschef, Diös Dalarna. 

– Vi är i en spännande utvecklingsfas för hela Högskolan Dalarna och det nya campuset är ett viktig led i detta. Tillsammans med Diös och NCC utvecklar vi ett campus som ger Högskolan Dalarnas studenter och medarbetare en attraktiv studie- och arbetsmiljö samt goda förutsättningar för ökad samverkan med externa parter säger, Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna.

För ytterligare information kontakta gärna:
Mikael Hedh, affärschef, Diös Dalarna

Telefon: 010-470 97 50
E-post: mikael.hedh@dios.se


Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna
E-post: rektor@du.se  

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar