Dela

Kontakt

 • Diös Fastigheter
  Fritzhemsgatan 1A Box 188 SE-831 22 Östersund
  +46 770 33 22 00
  http://www.dios.se
 • Mia Forsgren

  Kommunikationschef


  Box 188 831 34 Östersund
  070 320 40 00
  http://www.dios.se
 • Citat

  Första halvåret har varit bra. Vi är i full gång med flera nyproduktionsprojekt som adderar ytterligare dimension i vår affär, vi minskar våra kostnader och höjer värdet och kvalitén i beståndet. Diös har en unik position och en väldiversifierad fastighetsportfölj som fortsätter ge ett starkt och stabilt kassaflöde.
  Knut Rost, vd
  Vi vill göra livet bättre i staden för alla. För att lyckas måste vi veta vad som efterfrågas, av allt från boende till besökare i staden. Vi har viljan att tillsammans med hyresgäster, kommuner, andra fastighetsägare och andra intressenter driva utvecklingen framåt. Tillväxt driver lönsamhet och värde, för våra hyresgäster, våra ägare och för oss själva.
  Knut Rost, vd
  Årets resultat är bra! Lönsamma investeringar och en tydligare position ger oss rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt i våra städer.
  Knut Rost, vd
  Nu stänger vi ett starkt 2018 och går med full kraft in i 2019. Med relationer i fokus samt med kunskap och nyfikenhet om framtiden, fortsätter vi i vår mission att skapa Sveriges mest inspirerande städer
  Knut Rost, vd
  Med ett tydligt fokus att generera tillväxt genom ett långsiktigt och ansvarsfullt agerande driver vi stadsutveckling som skapar värde för våra aktieägare, hyresgäster och våra städer. Med relationer i fokus samt kunskap och nyfikenhet om framtiden, fortsätter vi i vår mission att skapa Sveriges mest inspirerande platser.
  Knut Rost, vd
  Vi ser stadsdelen som nästa stora tillväxtområde i Östersund och vi har nu tagit en stark position för att påverka utvecklingen. Genom våra kommersiella fastigheter och de förvärvade byggrätterna har vi en bra mix för att skapa värde för både de som bor och verkar i området. Närheten till tågstationen, centrum och universitetet gör området attraktivt för både boende och företag.
  Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling.
  Att utveckla befintliga ytor samt att skapa nya där infrastrukturen redan är etablerad är långsiktigt hållbart. Som den marknadsledande aktören i alla våra städer har vi stora möjligheter att driva denna utveckling. Vår position är unik och jag ser med stora förhoppningar på alla de möjligheter vi har att fortsätta skapa värde för våra aktieägare, hyresgäster och våra städer.
  Knut Rost, vd
  Vi är helt övertygade om att platsen är nyckeln. För oss som fastighetsägare med stark närvaro i stadskärnan handlar det om att skapa nya miljöer för konsumtion som i en allt högre frekvens kan förändras. Vårt starka kassaflöde tillsammans med vår unika position, genom våra centrala fastigheter, ger oss de bästa förutsättningarna för att skapa attraktiva platser för fortsatt tillväxt.
  Knut Rost, vd
  Vi arbetar för att vara det självklara valet av hyresvärd i våra städer genom att göra skillnad. Att tillhandahålla mer än bara area blir allt viktigare. Genom att lyssna på och förstå våra hyresgästers och våra städers behov, skapa flyttkedjor och bygga attraktiva mötesplatser skapar vi även mervärden. Det är hållbar stadsutveckling som skapar tillväxt för oss och för våra aktieägare.
  Knut Rost, vd
  Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar i de förändrade behov och beteenden vi ser
  Knut Rost, vd
  Resultatutvecklingen under 2017 var stark. Vi stärker förvaltningsresultatet med 53 procent, i stort sett alla nyckeltal förbättras och vi höjer utdelningen till våra aktieägare med 45 procent. Vi har en riktigt vass organisation som levererar på en bra nivå redan idag, samtidigt som vi ser många fler möjligheter. Med ett starkt 2017 i ryggen, och vår ständiga strävan att bli bättre, ska vi fortsätta leverera ett ökat kassaflöde och en attraktiv avkastning till våra aktieägare.
  Knut Rost, vd
  Vi har en riktigt vass organisation som levererar på en bra nivå redan idag, samtidigt som vi ser många fler möjligheter. Med ett starkt 2017 i ryggen och vår ständiga strävan att bli bättre, ska vi fortsätta leverera ett ökat kassaflöde och en attraktiv avkastning till våra aktieägare även 2018
  Knut Rost, vd
  Ambitionen var att emittera cirka 600 mkr idag och det är roligt att se att efterfrågan finns för våra certifikat. Det långsiktiga målet är att nå en utestående volym om minst 1 500 mkr.
  Rolf Larsson, CFO
  Ett certifikatprogram breddar vår finansieringsbas och skapar flexibilitet på ett kostnadseffektivt sätt
  Rolf Larsson, CFO
  Fastighetsbranschen står inför många utmaningar där jag anser att det viktigaste är att lyssna på våra hyresgäster och skapa produkter, tjänster och lösningar för deras förändrade behov. Genom vårt fokus på stadsutveckling, affärer och relationer ska vi möjliggöra ökad tillväxt för våra hyresgäster och fortsätta skapa vår egen framgång.
  Knut Rost, vd
  – Vi har för 2016 tagit stora steg gällande rapportering av vårt hållbarhetsarbete och det är väldigt roligt att vi får denna utmärkelse. Att bedriva en hållbar verksamhet inom alla områden, som genererar långsiktig lönsamhet som tar ansvar för både människa och miljö, är en nyckel till framgång. Vi är övertygande om vår strategi kring hållbar stadsutveckling kommer att driva tillväxt för våra intressenter, våra städer och inte minst för oss själva.
  Kristina Grahn-Persson, chef Affärsstöd
  Vi vill möjliggöra tillväxt för våra hyresgäster och oss själva genom att bedriva stadsutveckling. Diös har tagit steget till nästa nivå. Jag är övertygad om att med tillväxtfokus och ett fortsatt tydligt affärsdriv kommer vi att fortsätta förbättra vår lönsamhet och skapa ökad avkastning för våra aktieägare
  Knut Rost, vd
  Resultatet för första kvartalet är rekordstarkt. Den positiva utvecklingen fortsätter och vår marknad visar styrka vilket ger oss en bra bas att jobba vidare ifrån. Med affärer och relationer i fokus kommer vi fortsätta skapa värde för våra aktieägare.
  Knut Rost, vd
  Vi levererar ett rekordstarkt resultat 2016, på en marknad med hög tillväxt. Vi ser att kommuner och näringsliv vill öka tillväxten och utveckla för framtiden samtidigt som mer kapital börjar söka sig till vår marknad. Vår strategi står fast och vi är idag i en bättre position än någonsin att leverera hög service och god avkastning.
  Knut Rost, vd
  Vi har positiva marknadsutsikter för våra orter, en stark framtidstro, en organisation som tydligt driver verksamheten framåt och transaktioner som förädlar Diös. Vi har förbättrat vår position väsentligt för att leverera en hög service till våra hyresgäster och en fortsatt god avkastning till våra ägare.
  Vd Knut Rost
  - Jag är otroligt glad och nöjd att vi tog tillfället i akt att förvärva denna högkvalitativa fastighetsportfölj. Det är helt rätt fastigheter i helt rätt lägen som kompletterar vårt befintliga bestånd på ett väldigt bra sätt. Vi ser både stordriftsfördelar och intäktssynergier av förvärvet samtidigt som vi nu har skapat oss möjligheter att förbättra vårt hyresgästerbjudande
  Knut Rost, vd
  - Affären tar Diös till en ny nivå och ger en mer stabil grund att bygga vidare från. Genom effektiv förvaltning, aktiv fastighetsutveckling och transaktioner fortsätter vi skapa lönsam tillväxt och värde till våra aktieägare
  Knut Rost, vd
  - Att förvärva denna välskötta och centralt belägna fastighetsportfölj är en fantastisk möjlighet för oss. Vi stärker vår verksamhet och närvaro på viktiga tillväxtorter, i synnerhet i Umeå och Luleå där vi haft en ambition att växa under en längre tid. Många av fastigheterna är belägna i direkt anslutning till våra befintliga fastigheter och vi ser på sikt såväl intäktssynergier som stordriftsfördelar av förvärvet. Vi blir ett större och stabilare bolag med ökat kassaflöde och ännu bättre förutsättningar att skapa värden för våra ägare.
  Knut Rost, vd
  - Förvärvet är helt i linje med Diös långsiktiga strategi och mål att äga och utveckla centrumnära fastigheter. Vi från styrelsen har stort förtroende för att ledningen tillsammans med alla anställda kommer införliva dessa fastigheter i Diös verksamhet på ett bra sätt som kommer stärka hela bolaget. Det är även glädjande att Diös tre största ägare står bakom bolagets expansion och har åtagit sig att teckna sina pro-rata andelar i den förestående nyemissionen.
  Bob Persson, styrelsordförande
  - Att förvärva denna välskötta och centralt belägna fastighetsportfölj är en fantastisk möjlighet för oss. Vi stärker vår verksamhet och närvaro på viktiga tillväxtorter, i synnerhet i Umeå och Luleå där vi haft en ambition att växa under en längre tid. Många av fastigheterna är belägna i direkt anslutning till våra befintliga fastigheter och vi ser på sikt såväl intäktssynergier som stordriftsfördelar av förvärvet. Vi blir ett större och stabilare bolag med ökat kassaflöde och ännu bättre förutsättningar att skapa värden för våra ägare.
  Knut Rost, vd
  - Förvärvet är helt i linje med Diös långsiktiga strategi och mål att äga och utveckla centrumnära fastigheter. Vi från styrelsen har stort förtroende för att ledningen tillsammans med alla anställda kommer införliva dessa fastigheter i Diös verksamhet på ett bra sätt som kommer stärka hela bolaget. Det är även glädjande att Diös tre största ägare står bakom bolagets expansion och har åtagit sig att teckna sina pro-rata andelar i den förestående nyemissionen.
  Bob Persson, styrelsordförande
  Finansiering genom Nya SFF sker fortsatt till fördelaktiga villkor. Det är roligt att intresset är så stort och att vi kan erbjuda investerarna att förlänga sina obligationer. Jag tror det skapar förtroende för både Diös och för Nya SFF.
  Rolf Larsson, CFO
  Mer nöjda hyresgäster och en verksamhet som varje dag tar steg mot våra mål är grunden för fortsatt ökad lönsamhet och tillväxt.
  Knut Rost, vd
  - Åre Mörviken kompletterar vårt bestånd i Åre på ett bra sätt. Genom förvärvet kan vi ta ett större grepp för att kunna utveckla handeln och fastigheterna i området.
  Lars-Göran Dahl, Chef Affärsutveckling på Diös
  - Den 19 juli öppnar vi intresseanmälan på lägenheterna och den kommer att vara aktiv fram till 2 augusti. När vi stänger anmälan kommer vi sedan att lotta bland de intresseanmälningar som inkommit vilket betyder att alla har lika stor chans att få bli bostadsgäst i nya Rind. Just nu pågår renovering och planen är att inflyttning kommer att kunna ske under oktober månad. Vi är jätteglada att kunna bidra till fler bostäder men även till att stärka Umeås stadskärna.
  Lily Li, Ekonomiadministratör/bostadsuthyrare, Diös Västerbotten
  – Med en organisation som rustas för att ta tillvara på nya möjligheter och en positiv lönsamhetsutveckling satsar vi vidare på tillväxt och skapar värde för våra aktieägare, våra medarbetare och samhället i stort.
  Vd Knut Rost
  – Vi är supernöjda över att Kärnan nu är fullt uthyrd. Resan dit har dels lett till flera nyetableringar av starka och attraktiva varumärken, men även utveckling av våra värdefulla befintliga kunder. När allt är klart har inte bara Kärnan som galleria utvecklats utan även Östersunds stadskärna. En viktig framgångsfaktor för de nya etableringar som sker i våra gallerior är de nyinrättade retail-teamen, där förvaltare, uthyrare, projektledare och centrumledare jobbar tillsammans för att stärka varje gallerias unika butiksmix.
  Gabriel Larsson, retailchef Diös
  - Diös är en av de största fastighetsägarna på alla våra orter, därför är vår möjlighet att påverka stadsutveckling stor. Vi vill växa, både genom förvärv och nyproduktion av både kommersiella lokaler och bostäder. Nyligen förvärvade vi den nyproducerade byggnaden Luleå Office Building med en tillhörande byggrätt om cirka 3 500 kvm. Nästa steg är att utveckla fastighetens byggrätt för att ytterligare bidra till Luleås stadsutveckling.
  Knut Rost, vd Diös
  - Vi är glada att få vara med på den här satsningen och göra den delen av centrum och gågatan mer levande. Konceptet passar bra in med det nya hotellet som öppnat samt Umeås nya badhus som öppnar efter sommaren.
  Göran Fonzén, affärsområdeschef, Diös Västerbotten
  - Vi vill fortsätta växa och Luleå är en av våra prioriterade orter. Vi förvärvar en mycket centralt nybyggd fastighet som passar vår strategi riktigt bra. Vi kommer nu se över hur vi kan utveckla fastighetens byggrätt för att ytterligare bidra till Luleås stadsutveckling.
  Knut Rost, vd
  – Det känns väldigt roligt att kunna förstärka Mora centrum med en så populär butikskedja. Kjell & Companys utbud kompletterar övriga butiker på Kyrkogatan och kommer att bidra till att stärka vår attraktiva och levande stadskärna.
  Mikael Hedh, förvaltare, Diös i Mora
  - Vi är glada över att Hemköp fortsätter satsa i Faluns stadskärna tillsammans med oss. Det är viktigt att det finns en riktigt bra matvarubutik i centrum. Holmtorget är en viktig del till Faluns ansikte utåt. Vi kommer därför i samband med Hemköps ombyggnation att renovera fasaden
  Jessica Nyman, chef för Diös i Dalarna.
  - Helt i linje med vår strategi etablerar vi nu ytterligare ett för Östersund nytt och starkt varumärke. Vi är mycket glada att få välkomna Volt till ett kanonläge på Prästgatan och de kommer att stärka handeln i Östersund.
  Henrik Lundmark, chef för Diös i Jämtland
  – Vi har växt kraftigt under de senaste 10 åren, samtidigt som vi behållit en hög lönsamhet. Avkastningen för aktieägarna har varit god och jag är övertygad om att vi kan fortsätta vår framgångsresa. Genom vår vision och våra mål för Diös 2020 har vi satt ribban högt. Varje dag tar vi ett steg närmare våra långsiktiga mål som ytterligare ska öka bolagets värde.
  Knut Rost, vd
  Genom att erbjuda studenterna lön och mentorskap under studierna hoppas vi att fler studenter väljer att stanna i länet. Näringslivet behöver ta ett aktivt grepp för att rekrytera framtidens kompetens och det här är ett sätt.
  Knut Rost, vd Diös Fastigheter AB
  Med visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, kommer Henrik att tillföra värdefull kompetens och erfarenhet. Han har god kunskap om den jämtländska fastighetsmarknaden och en stark vilja att fortsätta driva utvecklingen av vårt breda utbud av både kommersiella- och bostadsfastigheter.
  Lars-Göran Dahl, fastighetschef för Diös Fastigheter
  Detta ger en stor säkerhet i både volym och pris för energiförsörjningen av vårt fastighetsbestånd. Vi har genom avtalet skapat en genomarbetad prissäkringstrategi som ger oss trygghet över flera år. Vi arbetar mycket aktivt med energieffektivisering av våra fastigheter och det känns bra att vi nu enbart handlar grön el.
  Knut Rost, VD för Diös Fastigheter
  Vi vill utvecklas tillsammans med våra hyresgäster och tack vare att vi har en bred fastighetsportfölj i centrala lägen i Falun kunde vi möta Telias behov och önskemål om större lokaler i ett centralt läge.
  Fredrik Thorgren, marknadsområdeschef för Diös i Dalarna
  Vårt ökade fokus på förbättringar av samtliga resultatposter gör att den goda utvecklingen under 2014 fortsätter. Överskottsgraden ökar genom effektivare och aktivare förvaltning. Vi fortsätter med våra lönsamma energieffektiviseringar och fokuserar på en hög hyresaktivitet som kommer att ge ytterligare förbättrad uthyrningsgrad. Vår översyn av kapitalstruktur och ändrade villkor kommer att skapa mindre riskexponering och sänkta kapitalkostnader.
  Knut Rost, VD för Diös
  Fastigheten är i gott skick och det är nu ett bra läge för bostadsrättsföreningen att ta över förvaltningen av fastigheten och vidareutveckla det egna boendet.
  Knut Rost, vd för Diös
  Fastigheten är centralt belägen på gågatan i Mora med stabila hyresgäster som butikskedjorna Åhléns och Cubus samt restaurangägarna Lissäng & Co. Förvärvet kompletterar väl vårt redan befintliga fastighetsbestånd och gör att vi ytterligare kan effektivisera vår fastighetsförvaltning.
  Knut Rost, vd för Diös
  Så snart vi har landat i analysen, allra senast i samband med Q2, kommer vi att informera om vårt ställningstagande och eventuella ekonomiska konsekvenser för resultatet i Q2-rapporten.
  Knut Rost, vd Diös
  Det känns väldigt bra att vi har en köpare som aktivt vill driva och utveckla fastigheterna vidare. Det innebär att våra hyresgäster kan se fram emot en fortsatt god förvaltning av sina bostäder och fastigheter.
  Knut Rost, vd på Diös
  Vi fortsätter arbetet med att skapa bra och energieffektiva lösningar för vårt fastighetsbestånd. Det är lönsamt för oss och det är lönsamt för omvärlden.
  Knut Rost, VD för Diös
  SKIFU är en lämplig förvaltare och utvecklare av industrifastigheten ur ett långsiktigt perspektiv.
  Christer Sundin, Diös
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp