Diös klimatmål godkända av SBTi

Report this content

Diös har beslutat om ett långsiktigt klimatmål i linje med Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5°C. Målet innebär att Diös ska halvera sina utsläpp inom scope 1 och 2 till senast 2030 för att sedan nå nettonollutsläpp till senast 2045. Detta mål är nu granskat och godkänt av Science Based Targets initiative, SBTi.

– Diös är aktiva i den omställning som behöver ske för att begränsa klimatförändringarna så mycket som möjligt. Omställningen kommer att vara avgörande för vår framtida affär och det är en naturlig fortsättning i utvecklingen av bolaget, där klimatarbetet är viktigt både i förvaltning, projektutveckling och transaktioner, säger Johanna Olofsson, Hållbarhetschef, Diös.

Omställningsarbetet för att göra verksamheten mer hållbar har redan påbörjats. Att sätta upp ett tydligt mål och förankra det hos SBTi* är ett sätt för företaget att förtydliga nuläge, målbild och handlingsplan.

Läs mer om Diös hållbarhetsarbete på dios.se

*SBTi är ett partnerskap mellan CDP, the United Nations Global Compact, World Recources Institute (WRI) och the World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi:s uppmaning är ett åtagande inom We Mean Business Coalition. För mer information besök: sciencebasedtargets.org

För ytterligare information kontakta gärna:
Johanna Olofsson, Hållbarhetschef, Diös
Telefon: +46 10 470 95 64
E-post: johanna.olofsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Diös är aktiva i den omställning som behöver ske för att begränsa klimatförändringarna så mycket som möjligt. Omställningen kommer att vara avgörande för vår framtida affär och det är en naturlig fortsättning i utvecklingen av bolaget, där klimatarbetet är viktigt både i förvaltning, projektutveckling och transaktioner.
Johanna Olofsson, Hållbarhetschef, Diös