Diös förvärvar fastigheter i Skellefteå och Östersund

Report this content

Diös förvärvar tre fastigheter i Skellefteå och en i Östersund. Syftet är att stärka befintligt bestånd i respektive stad. Fastighetsvärdet uppgår till totalt 186 mkr och den totala uthyrningsbara ytan motsvarar cirka 10 000 kvadratmeter. Tillträde sker i november 2021.

Fastigheterna som Diös förvärvar i Skellefteå innefattar samhällshyresgäster som Region Västerbotten och Skellefteå kommun. I den förvärvade fastigheten i Östersund är Mittmedia/Bonnier största hyresgäst. Transaktionen sker i bolagsform och kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2021.

– Vi fortsätter vår tillväxtresa och stärker ytterligare vår närvaro i både Skellefteå och Östersund. De förvärvade fastigheterna kompletterar vår befintliga portfölj, ger ökade värden för våra aktieägare och skapar ännu bättre möjligheter för oss att fortsätta bidra till utvecklingen i respektive städer, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

För ytterligare information kontakta gärna:
Annie Franzon, transaktionschef, Diös.
Telefon: 070-223 20 47
E-post: annie.franzon@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,6 mdkr, ett bestånd om 336 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 490 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi fortsätter vår tillväxtresa och stärker ytterligare vår närvaro i både Skellefteå och Östersund. De förvärvade fastigheterna kompletterar vår befintliga portfölj, ger ökade värden för våra aktieägare och skapar ännu bättre möjligheter för oss att fortsätta bidra till utvecklingen i respektive städer.
Annie Franzon, transaktionschef, Diös