Diös har tecknat avtal med ByggPartner om att bygga framtidens kontor till Trafikverket i Borlänge

Sommaren 2022 kommer Trafikverkets utvecklade huvudkontor stå klart i Borlänge. Fastighetsägaren Diös har upphandlat ByggPartner som generalentreprenör för projektet med ett avtal som innebär utveckling och tillbyggnad av fastigheten på Röda Vägen i centrala Borlänge. Planerad byggstart är per omgående.

Under den närmsta tioårsperioden planerar Trafikverket att genomföra flera stora satsningar på Sveriges transportsystem, vilket påverkar behovet av kompetens och ytor. Därför flyttas två kontor ihop på deras befintliga ytor på Röda Vägen och en total yta om 31 000 kvadratmeter ska utvecklas, varav 2000 kvadratmeter nyskapas. Utsedd entreprenör att utföra arbetet blir ByggPartner, som är ett renodlat byggföretag med basen i Dalarna och verksamhet i stora delar av mellansverige. 

– Vi är glada över att ha landat i en trygg partner för utvecklingen av Trafikverkets huvudkontor. Vi värdesätter den lokala närvaron och erfarenheten som ByggPartner besitter och ser fram emot ett gott samarbete genom hela processen, säger Mats Eriksson, projektchef, Diös. 

 – Det är riktigt kul att vi får genomföra det här projektet med Diös och Trafikverket. Dels på hemmaplan i Dalarna, dels i partnering, som är vår specialgren, säger Johan Karlsson, arbetschef på ByggPartner.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Eriksson, projektchef, Diös   
Telefon: 010-470 95 13
E-post: mats.eriksson@dios.se

Johan Karlsson, arbetschef, ByggPartner
Telefon: 070-416 97 51
E-post: johan.karlsson@byggpartner.se

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,5 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 486 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se. Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Vi är glada över att ha landat i en trygg partner för utvecklingen av Trafikverkets huvudkontor. Vi värdesätter den lokala närvaron och erfarenheten som ByggPartner besitter och ser fram emot ett gott samarbete genom hela processen.
Mats Eriksson, projektchef, Diös.