Planen för Nya Gustav III Torg offentliggjord

Report this content

Under eftermiddagen idag har Diös och Östersunds kommun genomfört en digital presskonferens där planförslaget för Nya Gustav III Torg presenterades och kommenterades av Maria Boberg, stadsarkitekt, Östersunds kommun och Henrik Lundmark, projekutvecklare Nya Gustav III Torg, Diös.

Bild: Krook & Tjäder 

I samband med att handlingarna, inför kommunstyrelsens möte den 7 april, skickades in idag bjöds media in till presskonferens under onsdagseftermiddagen i syfte att ta del av tänkta planer för Nya Gustav III Torg. Diös och Östersunds kommun har tidigare tecknat ett avtal om markanvisning gällande exploatering kring Gustav III:s torg. Målet är att skapa ett attraktivt och levande torg för bostäder, mötesplatser, kontor, hotell och kommersiell verksamhet.

- Nu har vi kommit ytterligare en bit på väg i planprocessen i att utveckla Gustav III Torg. Vi vill öka attraktionskraften i Östersund och utveckla ett nytt tryggt kvarter med ett innehåll som lockar människor i alla åldrar och vi vill skapa ett naturligt flöde mellan stadskärnan och andra områden i stan, säger Henrik Lundmark, projektutvecklare Nya Gustav III Torg, Diös.

- Vi har tillsammans med Diös haft en gemensam samverkansprocess för att driva planarbetet för Nya Gustav III Torg framåt. Nu ska kommunstyrelsen ta ställning till förslaget. Vårt mål är att utvecklingen av torget ska bidra till att stärka Östersunds stadskärna, säger Maria Boberg, stadsarkitekt, Östersunds kommun. 

För ytterligare information kontakta gärna:
Henrik Lundmark, projektutvecklare Nya Gustav III Torg, Diös
Telefon: 072-220 62 32

Maria Boberg, stadsarkitekt, Östersunds kommun
Telefon: 063-14 30 00

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Nu har vi kommit ytterligare en bit på väg i planprocessen i att utveckla Gustav III Torg. Vi vill öka attraktionskraften i Östersund och utveckla ett nytt tryggt kvarter med ett innehåll som lockar människor i alla åldrar och vi vill skapa ett naturligt flöde mellan stadskärnan och andra områden i stan.
Henrik Lundmark, projektutvecklare Nya Gustav III Torg, Diös.
- Vi har tillsammans med Diös haft en gemensam samverkansprocess för att driva planarbetet för Nya Gustav III Torg framåt. Nu ska kommunstyrelsen ta ställning till förslaget. Vårt mål är att utvecklingen av torget ska bidra till att stärka Östersunds stadskärna.
Maria Boberg, stadsarkitekt, Östersunds kommun.