Delårsrapport januari-september 2014

Report this content

Diös redovisar ett förvaltningsresultat för perioden som är 49 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Det motsvarar en förbättring om 18 procent. Driftsöverskottet ökade från 562 mkr till 578 mkr vilket ger en förbättring i överskottsgrad om 1,7 procent. Uthyrningsgraden ökade med 0,5 procent till 89 procent. För jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med 1,5 procent och driftsöverskotten med 3,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 969 mkr (971)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 323 mkr (275)
  • Nettouthyrningen uppgick till 23 mkr (4)
  • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till -16 mkr (-56)
  • Värdeförändringen av finansiella instrument uppgick till -78 mkr (97)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,26 kr (3,22).

– Med starkt fokus på att tillgodose våra befintliga och blivande hyresgästers behov fortsätter vi att renodla fastighetsportföljen. Ett mer koncentrerat fastighetsbestånd ger oss större möjligheter att ytterligare effektivisera förvaltningen vilket borgar för en högre nettotillväxt, säger Knut Rost, vd för Diös.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Knut Rost, vd
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 12 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Prenumerera

Dokument & länkar