Diös diskuterar hållbar stadsutveckling i Almedalen

Diös vd Knut Rost och Adam Kostyàl, Europeisk noteringschef, Nasdaq, diskuterade under gårdagen hur svenska företag påverkas av bostadsbristen och hur stadsutveckling kan skapa tillväxt och stärka hela Sveriges attraktionskraft. Diskussionen avslutades med en klockceremoni där Knut stängde Stockholmsbörsen från Almedalen.Just nu är de ekonomiska förutsättningarna i Sverige bra för fastighetsbolag. Vi har en högkonjunktur med väldigt låga räntor, befolkningstillväxt och därmed ett ökat behov av bostäder och sysselsättning.

- Diös är en av de största fastighetsägarna på alla våra orter, därför är vår möjlighet att påverka stadsutveckling stor. Vi vill växa, både genom förvärv och nyproduktion av både kommersiella lokaler och bostäder. Nyligen förvärvade vi den nyproducerade byggnaden Luleå Office Building med en tillhörande byggrätt om cirka 3 500 kvm. Nästa steg är att utveckla fastighetens byggrätt för att ytterligare bidra till Luleås stadsutveckling, säger Knut Rost, vd Diös.

Vid diskussionen i Almedalen framhölls vikten av ett bra samarbete mellan exempelvis kommuner, näringsliv, fastighetsbolag och destinationsbolag för en hållbar stadsutveckling. Östersund, Luleå och Skellefteå framhölls som goda exempel på detta.

- På flera av våra prioriterade orter finns ett väl fungerande samarbete mellan samhällets parter som tillsammans skapar attraktiva och hållbara städer. Jag ser samarbetet som avgörande för att få levande stadskärnor, attrahera inflyttning och dessutom locka och behålla kompetens, vilket kanske är en utmaning speciellt på orter i norra Sverige, säger Knut Rost.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,0 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 352 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Diös är en av de största fastighetsägarna på alla våra orter, därför är vår möjlighet att påverka stadsutveckling stor. Vi vill växa, både genom förvärv och nyproduktion av både kommersiella lokaler och bostäder. Nyligen förvärvade vi den nyproducerade byggnaden Luleå Office Building med en tillhörande byggrätt om cirka 3 500 kvm. Nästa steg är att utveckla fastighetens byggrätt för att ytterligare bidra till Luleås stadsutveckling.
Knut Rost, vd Diös