Diös Fastigheter avyttrar fastighet i Ånge

Diös Fastigheter säljer industrifastigheten Mallberget 1:15 i Ånge till Lelles Brunnsborrning Aktiebolag. Den uthyrbara ytan är 3 216 kvm och köpeskillingen uppgår till 2,3 mkr. Frånträde sker den 21 december.

Efter försäljningen äger Diös inga fastigheter i Ånge.

Transaktionen ger ett realiserat resultat om cirka 1 mkr inklusive transaktionskostnader. Affären kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars-Göran Dahl, Fastighetschef Diös Fastigheter

Telefon: 010-470 95 04

E-post: lars-goran.dahl@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,6 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 422 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar