Diös Fastigheter genomför fastighetsaffär i Åre

Diös Fastigheter säljer fastigheterna Lien 2:69, Lien 2:7 samt Åre Lund 1:17 i Åre för sammanlagt 133,5 mkr. Köpare är SkiStar. Fastigheternas uthyrbara area uppgår till cirka 5 000 kvm.

– SkiStar har varit hyresgäst i fastigheterna under flera år och vi ser dem som en naturlig ägare och utvecklare av dessa fastigheter. Fastighetsaffären är ett led i vår affärsstrategi om att fokusera på kommersiella fastigheter i Åre, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

– Vi brinner för att skapa upplevelser i fjällen dygnet runt och året om. Fastighetsaffären ger oss ytterligare utrymme att stärka Åres tillgänglighet och attraktionskraft, säger Mats Årjes, vd för SkiStar.

Tillträde av Lund 1:17 sker den 9 september och övriga fastigheter när pågående fastighetsreglering är genomförd. Överlåtelsen sker via bolag.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post:
knut.rost@dios.se

Henrik Lundmark, chef för Diös Fastigheters affärsområde Jämtland
Telefon: 010-470 96 00
E-post:
henrik.lundmark@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,5 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 420 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar