Diös Fastigheter publicerar årsredovisning 2015

Diös Fastigheters årsredovisning finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se

– För tio år sedan startade Diös resan för att bli den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Med det starkaste förvaltningsresultatet någonsin kan jag stolt konstatera att framgångsresan fortsätter. Vi jobbar vidare på inslagen strategi att koncentrera vårt fastighetsbestånd till norra Sveriges tillväxtorter. Våra hyresgästers framgång är vår framgång och genom värdeskapande fastighetsförvaltning skapar vi förutsättningar för ökad lönsamhet och tillväxt, säger Knut Rost vd för Diös Fastigheter.

Årsredovisningen presenterar både de finansiella resultaten och bolagets mål och strategier.

Den tryckta versionen finns tillgänglig från och med den 6 april och skickas då ut till de aktieägare som har anmält intresse. Den engelska versionen publiceras på vår hemsida den 11 april.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Denna information är offentliggjord av Diös Fastigheter AB (publ) enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 5 april 2016.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Taggar: