Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2019

Report this content

Diös Fastigheters årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se

Jag sammanfattar 2019 som ett starkt och stabilt år. Jag är övertygad om att vår unika position, vår kunskap om och vårt engagemang för våra städer kommer synas i en starkare tillväxt. Diös är ett bolag väl rustat för framtiden med möjlighet att skapa Sveriges mest inspirerande städer – ett bolag som fortsätter leverera värde till aktieägarna, säger Knut Rost, vd.

Den tryckta versionen kommer finnas tillgänglig senast vecka 14 och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse. Årsredovisningen kan beställas via www.dios.se/investerare

Den engelska versionen publiceras på vår hemsida den 25 mars 2020.

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, Investor Relations, Diös
Telefon: 010-470 95 20
E-post:
johan.dernmar@dios.se

Denna information är offentliggjord av Diös Fastigheter AB (publ) enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10:00 den 11 mars 2020.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 22,9 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar: