Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

Diös Fastigheters årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se

 

– Det har varit ett tufft år, men också ett av de mest framgångsrika för oss som bolag. Vi levererar ett ökat resultat, en positiv nettouthyrning och den högsta överskottsgraden någonsin. Vi finns på en marknad med stark tillväxt som bäst beskrivs som 15-minutersstäder. Nu siktar vi med full kraft framåt och fortsätter utveckla vår affär. Jag har en optimistisk framtidstro, då våra kompetenta medarbetare och en tydlig målsättning, bidrar till att fortsätta vårt långsiktiga värdeskapande, säger Knut Rost, vd.

Den tryckta versionen kommer finnas tillgänglig senast vecka 13 och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse. Årsredovisningen kan beställas via www.dios.se

Den engelska versionen publiceras på vår hemsida den 26 mars 2021.

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, Investor Relation, Diös
Phone: 010-470 95 20
E-mail: johan.dernmar@dios.se

Denna information är offentliggjord av Diös Fastigheter AB (publ) enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10:00 den 12 mars 2021.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 24,5 mdkr, ett bestånd om 329 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 455 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar: