Diös Fastigheter tecknar sexårigt avtal i centrala Sundsvall

Diös Fastigheter anpassar attraktiv lokal i centrala Sundsvall. Kontraktsvärdet på det sexåriga hyresavtalet är 8,5 miljoner kronor.

– Det är glädjande att våra hyresgäster väljer att utvecklas med oss och ger oss förtroendet att möta deras höga krav på ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet, säger Bo Tjälldén, chef för Diös Fastigheters affärsområde Västernorrland.

De anpassade lokalerna på Fredsgatan 5 står färdiga för inflyttning i februari 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Knut Rost, vd Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post:
knut.rost@dios.se

Bo Tjällden, chef för Diös Fastigheters affärsområde Västernorrland
Telefon: 010-470 96 50
E-post:
bo.tjallden@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Prenumerera

Dokument & länkar