Diös Fastigheter tecknar tioårigt avtal med Wayne´s Coffee i Gävle

Den 1 december flyttar Wayne´s Coffee in i 566 kvadratmeter hyresgästanpassade lokaler i affärshuset Konvaljen i centrala Gävle. Kontraktsvärdet på det tioåriga hyresavtalet är cirka 12 miljoner kronor.

Wayne´s Coffee hyr idag en lokal på övre plan i samma fastighet. Från och med den 1 december flyttar de ner sin verksamhet i helt nyrenoverande lokaler på hörnet Drottninggatan/Norra Kungsgatan.

– Flytten av Wayne´s Coffee frigör möjligheten att vidareutveckla butiksytor i fastigheten, både på övre plan samt i källarplanet där Åhléns idag har sin verksamhet. Deras nya lokal ligger på ett av de bästa lägena i centrala Gävle och vi ser många fördelar med att ha en verksamhet som är en naturlig mötesplats med generösa öppettider. Det nya läget är också ett led i vår strävan att bidra till en levande stadskärna, säger Anders Hedström, chef för Diös Fastigheters affärsområde Gävleborg.

Vi på Wayne’s Coffee är mycket glada att flytta ett av våra caféer i Gävle till stadens bästa läge! Här kan vi erbjuda våra gäster en fantastisk caféupplevelse i en mysig miljö som landets första och enda KRAV-märkta cafékedja. Denna flytt är ett viktigt steg i vår mycket starka expansion där vi planerar att dubbla antalet caféer inom fem år, säger Mats Hörnell, Sverigechef och vice vd för Wayne’s Coffee.

Fastigheten är en del av Diös Fastigheters eco-pilotprojekt där vi investerar under ett antal år för att minska energiförbrukningen. Målet är att certifiera fastigheten enligt GreenBuilding 2015.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14:00 den 29 september 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Hedström, chef för Diös Fastigheters affärsområde Gävleborg
Telefon: 010-470 97 00
E-post:
anders.hedstrom@dios.se

Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post:
knut.rost@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,5 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 420 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar