Diös Fastigheter tecknar tioårigt hyresavtal med Reebok-CCM i Malung

Reebok-CCM Hockey AB väljer att förnya sitt hyreskontrakt i fastigheten Mobyarna 113:4 i Malung. Kontraktsvärdet för de 12 500 kvm uppgår till 39 miljoner och avtalet träder i kraft den 1:a januari 2016. I fastigheten har Reebok-CCM Hockey sitt distributionscenter för Europa.

Diös Fastigheter gör en anpassning i fastigheten för att förbättra logistiken för hyresgästen.

– Vi är väldigt glada över att kunna förnya avtalet med Reebok-CCM och i samband med det tillgodose deras behov av bättre och effektivare logistiklösningar, säger Jessica Nyman, affärsområdeschef Dalarna.

– Det känns bra att fortsätta verksamheten i befintliga lokaler med de förbättringar som Diös Fastigheter kommer att göra, säger Carina Höijer, Operations & Finance Director Europé på Reebok-CCM Hockey AB.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14.45 den 1 oktober 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jessica Nyman, chef för Diös Fastigheters affärsområde Dalarna
Telefon: 010-470 97 50
E-post:
jessica.nyman@dios.se

Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post:
knut.rost@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Prenumerera

Dokument & länkar