Diös Fastigheter upprättar ett certifikatprogram

Diös har upprättat ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 mkr. En investerarpresentation kommer hållas den 30 november och första emissionen beräknas ske den 1 december. Löptiden för certifikaten kommer uppgå till högst 364 dagar.

- Ett certifikatprogram breddar vår finansieringsbas och skapar flexibilitet på ett kostnadseffektivt sätt, säger Rolf Larsson, CFO för Diös Fastigheter.

Programmet har säkerställda backupfaciliteter för att hantera refinansieringsrisken. Arrangör av programmet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Swedbank och Handelsbanken.

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 550 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Ett certifikatprogram breddar vår finansieringsbas och skapar flexibilitet på ett kostnadseffektivt sätt
Rolf Larsson, CFO