Diös Fastigheter välkomnar Cervera tillbaka till In: gallerian i Sundsvall

I maj flyttar Cervera tillbaka till In: gallerian i Stenstan, Sundsvall. Butiken som erbjuder kvalitetsprodukter kring umgänget i hemmet, öppnar portarna i Akademibokhandelns tidigare lokal.

– Cervera är ett viktigt inslag i gallerians utbud. Därför är det extra roligt att få tillbaka kedjan som hyresgäst, säger Bo Tjälldén, chef för Diös Fastigheters affärsområde Västernorrland.

Kontraktsvärdet på det treåriga hyresavtalet är 3 miljoner kronor. Butiken planerar att öppna för allmänheten den 25 juni.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bo Tjällden, chef för Diös Fastigheters affärsområde Västernorrland
Telefon: 010-470 96 50
E-post:
bo.tjallden@dios.se

Knut Rost, vd, Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post:
knut.rost@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Prenumerera

Dokument & länkar