Diös Fastigheters årsredovisning för 2018

Diös Fastigheters årsredovisning för 2018 samt separat hållbarhetsbilaga har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, http://www.dios.se/Finansiellt/Finansiella-rapporter/

Årets resultat är bra! Lönsamma investeringar och en tydligare position ger oss rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt i våra städer. Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 894 mkr, främst tack vare ökade intäkter, en förbättrad effektivitet och minskade räntekostnader. Alla finansiella nyckeltal förbättrades. Med ett tydligt fokus på tillväxt och genom ett långsiktigt och ansvarsfullt agerande skapar vi värde för våra aktieägare, våra hyresgäster och våra städer. Nu stänger vi ett starkt 2018 och går med full kraft in i 2019. Med relationer i fokus samt med kunskap och nyfikenhet om framtiden, fortsätter vi i vår mission att skapa Sveriges mest inspirerande städer, säger Knut Rost, vd.

Årsredovisningen presenterar de finansiella resultaten samt bolagets mål och strategier.

Den tryckta versionen finns tillgänglig senast den 8 april och skickas ut till de aktieägare som har anmält intresse. Årsredovisningen kan beställas via info@dios.se

Den engelska versionen publiceras på vår hemsida den 8 april 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, Investor relations Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se

Denna information är offentliggjord av Diös Fastigheter AB (publ) enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12:00 den 28 mars 2019.

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,5 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 486 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se. Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

Prenumerera

Media

Media

Citat

Årets resultat är bra! Lönsamma investeringar och en tydligare position ger oss rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt i våra städer.
Knut Rost, vd
Nu stänger vi ett starkt 2018 och går med full kraft in i 2019. Med relationer i fokus samt med kunskap och nyfikenhet om framtiden, fortsätter vi i vår mission att skapa Sveriges mest inspirerande städer
Knut Rost, vd