Diös förvärvar fastigheter i Gävle, Borlänge och Mora

Diös förvärvar tre fastigheter i centrala Gävle, Borlänge och Mora. Respektive fastighet blir ett komplement till Diös befintliga bestånd och är del av bolagets strategi om Stadsutveckling. Det totala fastighetsvärdet uppgår till 282 mkr och den totala uthyrningsbara ytan omfattar cirka 21 000 kvadratmeter. En av fastigheterna är Centralpalatset, beläget mitt emot Centralstationen i Gävle. Säljare är Provinsfastigheter och tillträde sker 15 februari 2019.


Gävle.

Fastigheterna som förvärvas ligger på centrala adresser i respektive stad och innehåller till största delen kommersiella lokaler och bostäder. I Gävle är den största hyresgästen den nationella tech-, science och IT-inriktade gymnasieskolan Nordens Teknikerinstitut. I Borlänge består fastigheten mest av bostäder men även kommersiella lokaler. Fastigheten i Mora omfattas i huvudsak av handel, där en av de större hyresgästerna är Systembolaget.  

Transaktionen sker i bolagsform och redovisas första kvartalet 2019.

- Köpet av fastigheterna är strategiskt rätt och är del av vår stadsutvecklingsplan för respektive stad. Vi stärker vårt befintliga bestånd och därmed våra möjligheter att driva ytterligare utveckling i våra städer säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.


Borlänge.

För ytterligare information kontakta gärna:
Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 04
E-post: lars-goran.dahl@dios.se

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,5 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 486 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se. Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar