Diös förvärvar kommersiell fastighet i centrala Falun

Report this content

Diös köper en kommersiell fastighet på Holmgatan mitt i centrala Falun. Syftet är att komplettera befintliga fastigheter och ytterligare stärka närvaron i centrum. Fastighetsvärdet uppgår till 97 mkr och den totala uthyrningsbara ytan omfattar cirka 5 500 kvadratmeter. Säljare är Hemgården Fastighetsaktiebolag och tillträde sker den 29 november 2019.

Diös äger sedan tidigare flertalet kommersiella fastigheter i centrala Falun, däribland galleriorna Bergströms och Falan. Köpet av fastigheten på Holmgatan; Vedkompaniet 2, ligger strategiskt rätt mellan de båda galleria-fastigheterna och bidrar till att ytterligare stärka kvarteret på gågatan.

Fastigheten innehåller i sin helhet kommersiella lokaler där den största hyresgästen är Drottning Blankas Gymnasieskola, som är en del av Academedia. Transaktionen sker i bolagsform och kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2019.

– Det känns riktigt bra att förvärva denna fastighet mitt i centrala Falun. Det kompletterar vårt befintliga ägande och ger oss goda förutsättningar för fortsatt stadsutveckling, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös 
Telefon: 010-470 95 04
E-post: lars-goran.dahl@dios.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar