Diös förvärvar nybyggda Luleå Office Building

Diös Fastigheter förvärvar fastigheten Kajan 18 i centrala Luleå. Förvärvet omfattar den nyproducerade byggnaden Luleå Office Building med en tillhörande byggrätt om cirka 3 500 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 290 mkr och tillträde sker i januari 2017. Säljare är Vasallen och Lantmännen.

Den uthyrningsbara ytan omfattar cirka 9 000 kvm och består till 95 procent av kontor. Byggnaden har vid förvärvstillfället en uthyrningsgrad om 94 procent och det årliga hyresvärdet beräknas uppgå till cirka 19 mkr. De största hyresgästerna är TeliaSonera och Riksbyggen och den genomsnittliga kontraktstiden är cirka 11 år. Affären sker i bolagsform och betalning sker kontant vid tillträde.

-       Vi vill fortsätta växa och Luleå är en av våra prioriterade orter. Vi förvärvar en mycket centralt nybyggd fastighet som passar vår strategi riktigt bra. Vi kommer nu se över hur vi kan utveckla fastighetens byggrätt för att ytterligare bidra till Luleås stadsutveckling, säger Knut Rost, vd Diös.

-       Luleå Office Building har varit ett spännande och roligt projekt som har förändrat Luleås stadsbild. Samarbetet mellan Lantmännen och Vasallen har varit bra, men avsikten har aldrig varit att vi tillsammans ska förvalta fastigheten på sikt. Vi är väldigt glada att få avyttra denna fina fastighet till en långsiktig och stabil aktör som Diös, säger Leif Rytter, vd Vasallen och Mikael Nicander, vd Lantmännen Fastigheter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Leif Rytter, vd Vasallen AB
Telefon: 070-536 08 28
E-post: leif.rytter@vasallen.se

Mikael Nicander, vd Lantmännen Fastigheter
Telefon: 070-870 35 91
E-post: mikael.nicander@lantmannen.com

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,0 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 352 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi vill fortsätta växa och Luleå är en av våra prioriterade orter. Vi förvärvar en mycket centralt nybyggd fastighet som passar vår strategi riktigt bra. Vi kommer nu se över hur vi kan utveckla fastighetens byggrätt för att ytterligare bidra till Luleås stadsutveckling.
Knut Rost, vd