Diös har framgångsrikt emitterat en 2-årig grön obligation om 500 mkr.

Report this content

Diös har emitterat en grön obligation om 500 mkr. Obligationen har en löptid om 2 år och kommer noteras på Nasdaq Stockholms lista för gröna obligationer.

Hotellprojektet i fastigheten Magne Ume

 

Den gröna obligationen var en senior, icke-säkerställd, obligation och emitterades den 8 september under bolagets MTN-program. Emissionen skedde i enlighet med det gröna ramverket och kommer löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor +1,30 procent. Ramverket har granskats av det oberoende bolaget CICERO Shades of Green, som klassar det enligt nivån ”medium green”.

Likviden från obligationen kommer främst att användas till att finansiera nyproduktion och befintliga fastigheter som kvalificerar enligt Diös Gröna ramverk.

- Emissionen ökar vår närvaro på kapitalmarknaden och breddar ytterligare vår finansiering. Vi har fortsatta ambitioner att vara en återkommande emittent av gröna obligationer för att finansiera våra gröna initiativ. Emissionen mötte god efterfrågan och övertecknades vilket visar på stort intresse, säger Rolf Larsson, CFO.

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Andreas Stattin Berg, Finansansvarig, Diös
Telefon: 010-470 95 07
E-post: andreas.stattin.berg@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar: