Diös har framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationer

Report this content

Diös har, inom ramen för det MTN-program som etablerats i juni 2021, emitterat en icke-säkerställd grön obligation om totalt 500 miljoner med en löptid om två år.

 

Obligationslånet löper med en rörlig ränta med räntevillkor 3-månaders STIBOR +1,40 procent. Lånet har en löptid om två år med slutförfall den 21 juni 2023. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera tillgångar och aktiviteter i enlighet med Diös gröna ramverk.

  • Vi är mycket glada åt det positiva mottagande av vår första gröna obligation under vårt nyetablerade MTN-program. Att vi nu kan finansiera våra gröna initiativ via egna obligationer ger ytterligare flexibilitet för vår fortsatta utveckling, säger Rolf Larsson, CFO.

Handelsbanken har varit finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, Investor relations, Diös
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se

Andreas Stattin Berg, Finansansvarig, Diös
Telefon: 010-470 95 07
E-post: andreas.stattin.berg@dios.se

 

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl. 16:59 CEST.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 25,3 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 459 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar: