Diös hyr ut lokal till Videoteket i Sundsvall

Diös hyr ut vakant lokal till Videoteket mitt i centrala Sundsvall. Adressen är Kyrkogatan 21 och tillträde sker redan innan jul.

Videoteket i Sundsvall har funnits sedan 1981 och ägs sedan i april av Lars Fenell och Peter Fundin. Från starten har Videoteket försett Sundsvallsborna med hyrfilmer och snacks. Sedan några år är utbudet breddat med försäljning av filmer, lösgodis och övrigt snacks. Utveckling med fler koncept kan komma att bli aktuellt längre fram.

- Det känns bra att kunna erbjuda Videoteket nytt centralt läge i Sundsvall med inflyttning redan innan jul. I fastigheten finns också möjlighet att erbjuda ytterligare lokalyta för utveckling av Videotekets verksamhet. Nya mötesplatser som bidrar till ökade flöden i centrum är del av vår strategi kring stadsutveckling, säger Anna Dahlgren, förvaltare, Diös Sundsvall.

- Vi har haft en bra dialog med Diös och lokalen passar perfekt för att kunna utveckla våra koncept. Den möjliggör också framtida satsningar framförallt för en yngre målgrupp. Det är viktigt att satsa på ungdomar, säger Lars Fenell, vd och ägare, Videoteket Sundsvall.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anna Dahlgren, förvaltare, Diös Sundsvall
Telefon: 010-470 96 57
E-post: anna.dahlgren@dios.se

Lars Fenell, vd och ägare, Videoteket Sundsvall
Telefon 073-349 88 82
E-post: lars.fenell@ballongpalatset.se

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 21,9 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.Läs mer om Diös på www.dios.se. Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00 | info@dios.se, www.dios.se l Org.nr: 556501-1771

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar