Diös installerar solceller på Årevägen 55

Report this content

Årevägen 55, som är en av de hetaste kontorsadresserna i Åredalen, genomgår just nu en förvandling med hållbarhet i fokus. Nu installeras solpaneler på taket som beräknas minska byggnadens koldioxidavtryck med 3,6 ton per år.

Årevägen 55 ligger centralt i Åre by med spännande hyresgäster som Klättermusens huvudkontor och Åre Bageri samt de i fastigheten nyligen etablerade Åre Destination, Iterio och OneGroup. Huset har under vintern och våren genom gått en stor utveckling med naturliga material, hållbarhet och återbruk som ledstjärnor. Under sommaren kommer en solcellsanläggning om cirka 225 kvm att installeras på fastighetens tak med en installerad effekt om 46 kW och en produktion projekterad på 40 000 kWh per år, något som kommer att minska fastighetens årliga koldioxidavtryck med 3,6 ton.

  Årevägen 55 är på god väg att bli Jämtlands hetaste adress med moderna kontor för medvetna hyresgäster. Utvecklingen av fastigheten går definitivt i hållbarhetens tecken och därmed i linje med våra långsiktiga hållbarhetsmål om minskade koldioxidutsläpp och hand i hand med hyresgästernas inställning, säger Cristin Seger, Diös.

I samband med den omfattande utvecklingen av fastigheten som tidigare var känd som Produkthuset, har också ett namnbyte av huset skett. Det nya namnet – Årevägen 55 – har fastighetsägaren Diös tagit fram tillsammans med hyresgäster och näringslivet i byn.

Huset miljöcertifiering uppdateras efter färdigställande till BREEAM In-Use, nivå Very Good. De nya hyresgästerna Åre Destination, Iterio och One Group har tecknat gröna hyresavtal.

För ytterligare information kontakta gärna:

Cristin Seger, kommersiell förvaltare, Diös Åre
Telefon:
010-470 96 12
E-post: cristin.seger@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 628 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771