Diös koncept PickPackPost i samarbete med Streamify

Report this content

Diös koncept PickPackPost och PopUp Market startar ett samarbete med livevideobolaget Streamify. Syftet är att utveckla ett erbjudande med livevideoshopping för varumärken och butiker. Lösningen handlar om att knyta ihop den fysiska köpupplevelsen med den digitala. Samarbetet påbörjas i Sundsvall och Östersund med start i oktober.

PickPackPost är en ny typ av paketombud med tillfälliga handelsytor genom PopUp Market, skapat för att möta en bättre, modernare och effektivare upplevelse kring hantering av paket och varumärkesexponering.

Nu ingår de ett pilotavtal med Streamify med målet om att göra köpupplevelsen för konsumenten både digital och fysisk. Fysiska personer guidar besökaren genom att visa och prata om produkten. Köpet kan sen ske direkt i realtid.

Konkret kan det innebära att vi erbjuder ett showroom på en attraktiv yta, som samtidigt är en studio för genomförande av livevideoshopping. Förutom handelsytorna kring PPP, finns också paketutlämning, provrum och frakt- och returhantering i direkt anslutning, säger Andreas Eriksson, ansvarig nya affärer, Diös.

Konceptet ska binda ihop flera delar i köpprocessen för att förbättra kundens köpupplevelse. Streamify ser en stor marknadspotential för den här typen av lösningar bland fastighetsägare, köpcentra och företagshotell runt om i världen.

– Vi erbjuder en helhetslösning kring livevideoshopping som inkluderar att varan nått en nöjd kund. Att sammanfoga de olika delarna gör vårt erbjudande extra intressant och vi ser en ökad efterfrågan av denna typ av tjänster från kommersiella hyresgäster och varumärken, säger Johan Klitkou, vd, Streamify.

För ytterligare information kontakta gärna:

Andreas Eriksson, ansvarig nya affärer, Diös
Telefon: 070-744 82 44
E-post: andreas.eriksson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar