Diös nya satsning på solceller i Gävle

 I början av 2019 skrev Diös ett intentionsavtal med El av Sol Nordic om att, på sikt, installera solcellsanläggningar på alla sina fastigheter där det är möjligt. Som ett led i det installeras under sommaren bolagets hittills största solcellsanläggning på en fastighet i centrala Gävle. Satsningen är del av Diös strategi om stadsutveckling och ska stärka positionen som en hållbar aktör i sina städer.


Den nya solcellsanläggningen består av 900 polykristallina solcellspaneler, vilka kommer kunna producera närmare 50% av fastighetens årliga elförbrukning. Den nya anläggningen väntas ta upp cirka 1800 kvadratmeter och monteras på en fastighet på Södra Fältskärsvägen i centrala Gävle. 

Den beräknade toppeffekten är 255 kW och solcellsproduktionen till fastigheten beräknas till 220 MWh.

- Vi är glada över att fortsätta utvecka vårt användande av förnybar energi. Att vi snart kan erbjuda miljövänlig elproduktion till ytterligare en fastighet känns fantastiskt och går helt i linje med vår strategi om stadsutveckling, säger Jonas Silfver Wikstrand, digitaliseringschef, Diös. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Silfver Wikstrand, digitaliseringschef, Diös  
Telefon: 010-470 95 06
E-post: 
jonas.silfverwikstrand@dios.se  

Jennie Järverud, affärschef, Gävle  
Telefon: 010-470 97 13
E-post: 
jennie.jarverud@dios.se  

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar