Diös och House Be i samarbete med nytt boendekoncept i Åre

Report this content

2017 etablerades coworking-hubben House Be i Åre, som blivit en stor framgång och hemvist för över 200 företag. Nu utvecklas nästa koncept i direkt anslutning till House Be, nämligen Stay by House Be – coliving med flexibelt boende för de som jobbar en period på distans eller provar på en flytt till Åre. Med en ökad tillväxt-takt i kommunen är detta ett välkommet inslag. Fastighetsägaren Diös fortsätter därmed utvecklingen av hela fastigheten Årekompaniet. De första gästerna flyttade in 1 december.Sedan starten av House Be i Åre 2017 har konceptet vuxit till etableringar i både Umeå, Sundsvall, Östersund och Härnösand. Efterfrågan av flexibla arbetsplatser med tillgång till attraktiva mötesytor och nationella och internationella nätverk ökar och ser ut att bli ännu starkare under 2021. Det i kombination med en ökad befolkningstillväxt i såväl Åre som i de andra städerna, har skapat förutsättningar för ett erbjudande kring boende. Syftet är att lättare kunna arbeta på distans och att prova på att bo i respektive stad. Först ut med Stay by House Be blir alltså Åre, som öppnar upp redan nu i december.

- Det känns fantastiskt att kunna presentera nästa steg inom sfären för House Be. Vi fortsätter vår utvecklingsresa tillsammans med Diös och skapar nu förutsättningar för fler personer och företag att etablera sig i Åre och i våra andra städer så småningom. Att lyckas med att lansera nya idéer bygger på samarbete mellan fler parter och förutom Diös är Åre kommun en viktig del av utvecklingsresan och gjorde så att vi kunde starta coliving-konceptet så snabbt. Nu ser vi med spänning fram emot officiell öppning av vårt boende, säger Ulrika Viklund, grundare och vd, House Be.

- House Be’s fortsatta utveckling är viktigt för Åre och den företagsanda som råder. Boendekonceptet blir del av vår fastighet Årekompaniet. Med denna etablering är hela fastigheten fullt uthyrd. Vi har ett nära samarbete med teamet runt House Be och ser fortsatta möjligheter tillsammans, säger Cristin Seger, förvaltare, Diös Åre.

- Det är riktigt starkt att kunna både visa handlingskraft och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i Åre. Vi ser en ökad efterfrågan från företag om en vilja till etableringar i vår kommun. Där spelar House Be en viktig roll som blivit en attraktiv plats nationellt. Att skapa nya möjligheter till boende är en nyckel för fler att kunna bo och verka i Åre. Det här är ett bra initiativ som vi stöttar, säger Johan Burger Hyllienmark, näringslivschef, Åre kommun. 

Läs mer på https://www.housebe.com/

För ytterligare information kontakta gärna:

Ulrika Viklund, grundare och vd, House Be
Telefon: 070-978 46 28 
E-post:
ulrika@housebe.com

Cristin Seger, förvaltare, Diös Åre
Telefon: 010-470 96 12
E-post:
cristin.seger@dios.se

Johan Burger Hyllienmark, näringslivschef, Åre kommun
Telefon: 0647-168 92

E-post: johan.burger.hyllienmark@are.se 
 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,8 mdkr, ett bestånd om 335 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 480 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar