Diös överklagar Förvaltningsrättens dom och gör ingen reservering

Diös har beslutat att överklaga förvaltningsrättens dom i skatteärendet gällande en kapitalförlust om 421 mkr som ett bolag inom Diös-koncernen yrkade avdrag för taxeringsåret 2006. Beslutet, som är fattat i samråd med bolagets skatterådgivare, innebär att Diös inte gör någon avsättning i bolagets balansräkning.

Slutsatsen i den analys som Diös initierade utifrån Förvaltningsrättens dom, är att domstolen har bortsett från ett antal viktiga aspekter och att domslutet därför är felaktigt. Bolagets uppfattning är att de aktuella förvärven, som gjordes 2005, hanterades enligt gällande skatteregler. Diös har sökt och beviljats anstånd med betalning hos Skatteverket.

– Ingen reservering kommer att göras i kvartalsbokslutet för det andra kvartalet men beloppet om 135 mkr kommer att redovisas som en eventualförpliktelse, säger Knut Rost, vd för Diös.

Knut Rost, vd
Telefon: 010-470 95 01

Rolf Larsson, CFO
Telefon: 010-470 95 03

Karin Falkeström, kommunikationschef
Telefon: 010-470 95 10

Prenumerera

Dokument & länkar