Diös stärker sin säljorganisation inom handel

Från och med 1 januari 2018 stärker Diös sin säljorganisation inom handel genom tre centrala affärsutvecklare. De kommer att fokusera på nya etableringar och större befintliga kunder i Diös samtliga tio prioriterade tillväxtstäder.

Från årsskiftet kommer också den nuvarande organisationen inom handel att tillhöra Diös respektive tillväxtstad. Detta för att ta ett tydligare helhetsgrepp över utvecklingen av fastigheterna och därigenom skapa bättre förutsättningar för lokal stadsutveckling.

- Vårt fokus är att skapa tillväxt i våra prioriterade städer genom att utveckla våra fastigheter med fler attraktiva mötesplatser, kontor och butiker. Som ett led av det förstärker vi den centrala uthyrarorganisationen och förtydligar förutsättningarna för varje affärschef att utveckla den lokala affären och att driva stadsutveckling i våra städer, säger Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös
Telefon: 010-470 96 00
E-post: henrik.lundmark@dios.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar