Diös tecknar grönt avtal med Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Dalarna förnyar sitt avtal med Diös i fastigheten på Åsgatan 38 i centrala Falun. Det femåriga avtalet är ett så kallat Grönt Hyresavtal.

– Vi är stolta över att Länsstyrelsen ger oss ett förnyat förtroende och ser fram emot att tillsammans identifiera energieffektiva lösningar som gynnar både dem och oss. Genom att minska energiförbrukningen belastar vi miljön i lägre grad samtidigt som vi drar ner på driftkostnaderna. Att hyra grönt är alltså positivt ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, säger Knut Rost, vd för Diös.

Grönt Hyresavtal är fastighetsbranschens gemensamma standardmall för minskad miljöpåverkan från lokaler. Avtalet tydliggör vilka åtgärder hyresgästen och hyresvärden ska vidta för att minska miljöpåverkan inom information och samverkan, energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

– För oss har just den gröna bilagan varit en viktig del i avtalet. Ett exempel är överenskommelsen om att hyresvärden ska köpa produktionsspecificerad förnybar el. Ett annat är den energikartläggning som ska göras med tydligt redovisade åtgärdsförslag, säger Inger Eriksson, länsråd på Länsstyrelsen i Dalarna.

För ytterligare information:

Knut Rost, VD Diös
E-post: knut.rost@dios.se
Telefon: 070-470 95 01

Fredrik Thorgren, chef för Diös marknadsområde Dalarna
E-post: fredrik.thorgren@dios.se
Telefon: 010- 470 97 50

Mattias Strömberg, personalchef, Länsstyrelsen Dalarna
mattias.stromberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 02 30

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 12 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Prenumerera

Dokument & länkar