Diös tecknar grönt hyresavtal med Sweco i centrala Skellefteå

Report this content

Arkitektur- och teknikkonsulten Sweco expanderar och flyttar in i bibliotekets tidigare ytor på central adress i Skellefteå. Den 450 kvm stora lokalen anpassas nu av Diös till en modern mötesplats för den växande skaran av medarbetare. Inflyttning sker i december.

I ljusa öppna lokaler utvecklar just nu Diös Swecos nya kontor i centrala Skellefteå. Hållbarhet är ett ledord i processen och i så hög grad som möjligt kommer återbrukat material och inredning att användas. Parterna har även tecknat ett så kallat grönt hyresavtal, vilket innebär åtaganden från både hyresgäst och hyresvärd att ta miljöhänsyn och långsiktigt hållbara beslut vid förbättringsåtgärder, val av inredning och utrustning samt agerandet i vardagen gällande tex elförbrukning och avfallssortering.

  Vi är väldigt glada över att få utveckla dessa lokaler med en fantastisk potential åt Sweco till ett modernt och hållbart kontor att trivas i. Lokalen ligger ett stenkast från gågatan och med grannar som ABB, Scandic och Skellefteå kraft hamnar de verkligen i händelsernas centrum, säger Maria Fjellström, affärschef, Diös Skellefteå.

Sedan i höstas har Swecokontoret i Skellefteå gått från 28 konsulter till närmare 40 tack vare nya uppdrag för de nya industrierna inom grön omställning i regionen.

– Vi växer snabbt och har stort rekryteringsbehov till olika roller inom bygg och industri i Skellefteå. Nu ser vi fram emot att flytta in i moderna lokaler som återspeglar Swecos värderingar kring miljö och återbruk med utrymme för fortsatt tillväxt, säger David Hübinette, gruppchef på Sweco i Skellefteå.

För ytterligare information kontakta gärna:

Maria Fjellström, affärschef, Diös Skellefteå
Telefon: 010-470 98 80
E-post:
maria.fjellstrom@dios.se   

David Hübinette, gruppchef, Sweco i Skellefteå
Telefon: 070-226 67 02
E-post:
david.hubinette@sweco.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 30 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 564 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771