Diös utökar koncernledningen med Mia Forsgren, kommunikationschef

Report this content

Mia Forsgren som har varit Diös kommunikationschef sedan 2016 blir nu en del av koncernledningen. Hon ansvarar för Diös varumärke och positionering samt är en del av det utvecklingsarbete som Diös driver med bland annat en tydligare digital närvaro och nya affärsmodeller.  

Mia har över 25 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring från olika branscher med fokus på digitalt förändringsarbete. Med 15 år inom musikbranschen, senast som Marketing Director på Universal Music, har hon varit del av och drivit musikindustrins evolution inom digitalt ledarskap Mia har även arbetat som vd för Tre Kronor Media, drivit egen konsultbyrå inom PR och kommunikation samt varit vd för reklambyrån Ogilvy Destination.

-          Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar i de förändrade behov och beteenden vi ser på marknaden idag. Mia har varit med i den digitala transformation som musik- och mediebranscherna genomgått och som pågår i fastighetsbranschen. Vi behöver ny kunskap och nya influenser. Genom Mia stärker vi vår kompentens i ledningen och skapar bättre förutsättningar för att möta och förstå fastighetsmarknadens och våra hyresgästers nya möjligheter och förändrade behov, säger Knut Rost, vd, Diös.

Diös koncernledningen består inklusive Mia av sex medlemmar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 06:00 CET.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 19,5 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 550 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar i de förändrade behov och beteenden vi ser
Knut Rost, vd