Diös utvecklar nya lokaler till Apoteket Hjärtat i centrala Borlänge

Nu är det klart att Apoteket Hjärtat tar plats i nya ytor i fastighetsägaren Diös lokaler på Sveagatan i centrala Borlänge. Med start i höst påbörjar Diös utvecklingen av de nya verksamhetsanpassade lokalerna inför Apoteket Hjärtatsinflytt i början på december.Apoteket Hjärtat ingår i Ica koncernen och är en av Sveriges största apotekskedjor med över 390 apotek. Fastigheten Mimer, där Apoteket Hjärtat har sina befintliga lokaler, står inför en omfattande utveckling i och  med att Högskolan Dalarna flyttar in till stadskärnan.

– Det känns fantastiskt att kunna erbjuda Apoteket Hjärtat nya ändamålsenliga lokaler på ett nytt läge i  city. Nu ser vi fram emot att utveckla högklassiga apotekslokaler på Sveagatan och att omvandla fastigheten Mimer till framtidens högskola, säger Tobias Norestrand, förvaltare, Diös. 

– Vi är glada över att fortsättningsvis finnas i centrala Borlänge. Vi lägger stor vikt vid välplanerade ochrymliga lokaler som gör oss tillgängliga för alla våra kunder. Nu ser vi fram emot att slå upp dörrarna tillvårt nya apotek i december, säger Peter Hallberg, etableringschef, Apoteket Hjärtat.

För ytterligare information kontakta gärna:
Tobias Norestrand, förvaltare, Diös
Telefon: 010-470 97 59
E-post: tobias.norestrand@dios.se

Peter Hallberg, etableringschef, Apoteket Hjärtat
 Telefon: 070-664 40 90

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,5 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 486 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se. Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar