Diös valberedning inför årsstämman 2018

Enligt beslut ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en företrädare för de fyra största aktieägarna och offentliggöras senast sex månader innan stämman. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

  • Bo Forsén, valberedningens ordförande och representant för Backahill Inter AB.

  • Bob Persson, styrelsens ordförande och representant för AB Persson Invest.

  • Jonas Bengtsson, representant för Bengtssons Tidnings Aktiebolag.

  • Stefan Nilsson, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening.

Valberedningen representerar 42 procent av rösterna i Diös Fastigheter enligt ägarlistan per den 30 augusti 2017.

Diös Fastigheters årsstämma 2018 kommer att hållas i Östersund den 24 april.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@dios.se eller via brev till Diös Fastigheter AB, Valberedning, Box 188, 831 22 Östersund.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, IR Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Taggar:

Prenumerera