Diös valberedning inför årsstämman 2022

Report this content

Enligt beslut vid Diös årsstämma 2021 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en företrädare för de fyra största aktieägarna och offentliggöras senast sex månader före stämman. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

  • Bob Persson, styrelsens ordförande och representant för AB Persson Invest.
  • Stefan Nilsson, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening.
  • Peter Hofvenstam, representant för Nordstjernan AB.
  • Magnus Swärdh, representant för Backahill Inter AB.

Valberedningen representerar cirka 42 procent av rösterna i Diös Fastigheter AB (publ). Valberedningen utser ordförande inom sig.

Diös årsstämma 2022 kommer att hållas i Östersund den 5 april 2022.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@dios.se eller via brev till Diös Fastigheter AB, Valberedning, Box 188, 831 22 Östersund. Förslagen ska vara valberedningen tillhanda senast 15 januari 2022.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Diös hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, IR, Diös
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar: