En ny servicemyndighet etablerar sig i Östersund

 

Diös Fastigheter AB (publ) har tecknat avtal med den nya servicemyndigheten som öppnar i Östersund den första juni. Det nya kontoret omfattar knappt 1 100 kvadratmeter och återfinns på Öneslingan 11, Frösön.Statens servicecenter är en egen myndighet med placering i Gävle och Östersund.
I Östersund finns sedan tidigare Försäkringskassans verksamhetsstöd, vilken nu utgör grunden för den nya myndigheten och basen i personalstyrkan.

-      Statens servicecenter inrättas för att avlasta andra myndigheter deras administrative sysslor så myndigheterna i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet, berättar Sune Emanuelsson, enhetschef på Försäkringskassan.
Vi har i dialogen med Diös hittat en lokal som passar oss mycket bra och där vi hade möjlighet till snabb etablering och även framtida expansion vilka var viktiga faktorer när vi fattade vårt beslut, fortsätter Sune Emanuelsson.

I startskedet är det Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som är den nya myndighetens kunder. Staten har ett stort antal olika myndigheter som om de vill kan ansluta sig till servicecentrat.

-      Vi ser naturligtvis en stor potential i vår nya hyresgäst och står beredda och rustade om lokalbehovet skulle öka, berättar Patrik Jonasson marknadsområdeschef på Diös Jämtland. Trygga och stabila hyresgäster

-      bidrar naturligtvis till att öka attraktionen till vårt expansiva område på Frösö Strand. Beslutet att etablera myndigheten i Östersund är mycket viktigt för vår stad och ger naturligtvis även fler, viktiga arbetstillfällen till regionen något vi gärna är med och samverkar till, avslutar Patrik.

På Frösö Strand finns totalt ett 70-tal olika företag och sammanlagt arbetar ca 1 000 personer på området. Förutom det stora antalet företag som är etablerade finns även faciliteter som restaurang, café, apotek, hälso- och tandvård.

:

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

För ytterligare information:

Patrik Jonasson, marknadsområdeschef Diös Jämtland tel. 0770 – 33 22 00,
063 – 55 52 66
Sune Emanuelsson, enhetschef Verksamhetsstöd Kontorsservice Norr 3, Försäkringskassan, tel: 010 – 113 70 11

Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 381 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 509 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,6 Mdr. Diös är numera indelad i sexmarknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå.
Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar